Όροι Χρήσης Κάρτας

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟϔΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις. Με την έγκριση και τη χρήση του προγράμματος, συμφωνείτε να δεσμεύεστε στους παρακάτω όρους, όπως περιγράφονται.

1. Η κάρτα αποτελεί προσωπική προπληρωμένη, προνομιακή και  επαναφορτιζόμενη κάρτα που εκδίδεται από την εταιρεία «Δωδεκανησιακή Εταιρεία Υπηρεσιών και Εμπορίου Ο.Ε».

2. Η κάρτα εκδίδεται στο όνομα του κατόχου και αποκλειστικά για προσωπική του χρήση, ωστόσο η κυριότητα ανήκει στην «Δωδεκανησιακή Εταιρεία Υπηρεσιών και Εμπορίου Ο.Ε.».

3. H κάρτα χορηγείται και παραλαμβάνεται από τον κάτοχο.

4. Η κάρτα χρησιμοποιείται για αγορές αποκλειστικά στα καταστήματα “perg-OLA” και “Rest Point”.

5. Η κάρτα τροφοδοτείται με ποσό που επιλέγει ο κάτοχος προκειμένου να διενεργούνται αγορές από τα καταστήματα “ perg-OLA” και “Rest Point”.

6. Το ποσό προαγοράς δεν επιστρέφεται και δεν συμψηφίζεται.

7. Η κάρτα  χρησιμοποιείται και ως μέσο υπερανάληψης έως το ποσό των 10€ το οποίο πρέπει να εξοφλείται σε διάστημα 5 ημέρων.

8. Η καταγραφή πόντων -μέσω του προγράμματος επιβράβευσης από τη χρήση της κάρτας- πραγματοποιείται εφόσον το υπόλοιπο της κάρτας είναι θετικό (δεν είναι αρνητικό).

9. Το πρόγραμμα επιβράβευσης (εκπτώσεις, κληρώσεις κ.λπ.) διαμορφώνεται από την εταιρεία, η οποία ενημερώνει τους κατόχους των καρτών μέσω της ιστοσελίδας της για τις προσφορές της αντίστοιχης περιόδου. 

10. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής  ή κλοπής ο κάτοχος θα πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την εταιρεία για την απενεργοποίησή της. Το υπόλοιπο της κάρτας μεταφέρεται σε νέα κάρτα. Κόστος επανέκδοσης νέας κάρτας 1€.

11. Οι όροι και προϋποθέσεις της κάρτας είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.pergola.rpschool.gr στην ενότητα «Όροι Χρήσης Κάρτας» και μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την εταιρεία μας αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας για τις συναλλαγές σας στα καταστήματα μας και  την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά από την Εταιρεία μας ή πρόσωπα που ενεργούν κατ’εντολήν της και τα οποία δεσμεύονται για την ορθή τήρηση και επεξεργασία τους, σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997 όπως εκάστοτε ισχύει.