Πακέτο υλικών Γ'Δημοτικού

158.62
Σε Απόθεμα
+

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει τα πρωτεινόμενα υλικά της τάξης με τις αντίστοιχες ποσότητες.

Στην τιμή περιλαμβάνεται  όλα τα προτεινόμενα βοηθήματα

στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται το υποστηρικτικό υλικό